Leczenie nadciśnienia z zastosowaniem pojedynczych leków hipotensyjnych Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Wioletta Dyrla
Marek Kuch

Abstrakt

Aktualne wytyczne zalecają u większości pacjentów wdrażanie terapii od leku złożonego zawierającego dwa składniki. Rozpoczynanie leczenia od jednego leku rekomenduje się w określonych sytuacjach. Monoterapia jest wskazana u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym pierwszego stopnia ze skurczowym ciśnieniem tętniczym < 150 mmHg z niskim do umiarkowanego ryzykiem sercowo-naczyniowym oraz pacjentów z wysokim prawidłowym ciśnieniem tętniczym z bardzo wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym. Zaleca się monoterapię osób starszych z zespołem kruchości.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Dyrla , W., & Kuch , M. (2021). Leczenie nadciśnienia z zastosowaniem pojedynczych leków hipotensyjnych . Kardiologia W Praktyce, 15(1-2), 46-49. Pobrano z https://journalsmededu.pl/index.php/kwp/article/view/1496
Dział
Farmakologia w praktyce kardiologicznej

Bibliografia

1. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) do spraw postępowania w nadciśnieniu tętniczym. Wytyczne ESC/ESH dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym (2018). Kardiol Pol. 2019; 77(2): 71-159. http://doi.org/10.5603/KP.2019.0018 .
2. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym – 2019 rok. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce. 2019; 5(1): 1-86.
3. Szyndler A. Miejsce kandesartanu i jego połączeń w terapii chorób układu sercowo-naczyniowego. Choroby Serca i Naczyń. 2017; 14(2): 57-63.
4. Borghi C, Prandin MG, Dormi A et al. Improved tolerability of the dihydropyridine calcium-channel antagonist lercanidipine: the lercanidipine challenge trial. Blood Press. 2003(suppl 1): 14-21.
5. Tisaire-Sánchez J, Roma J, Camacho-Azcargorta I. Assessment of cognitive function in patients with essential hypertension treated with lercanidipine. Vasc Health Risk Manag. 2006; 2(4): 491-8.
6. Brixius K, Middeke M, Lichtenthal A et al. Nitric oxide, erectile dysfunction and beta-blocker treatment (MR NOED study): benefit of nebivolol versus metoprolol in hypertensive men. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2007; 34(4): 327-31.