Kurkowska-Jastrzębska, I. „Rola Lakozamidu I Lewetyracetamu W Leczeniu Padaczki ”. Medycyna Faktów , T. 16, nr 2(59), czerwiec 2023, s. 170-4, doi:10.24292/01.MF.0223.07.