Sękowska, A. „Drabina Analgetyczna WHO Jako złoty Standard Farmakoterapii bólu ”. Medycyna Faktów , T. 16, nr 2(59), czerwiec 2023, s. 132-8, doi:10.24292/01.MF.0223.01.