Rupiński , R. „Zastosowanie Etorykoksybu W Chorobach układu Ruchu – doświadczenia ośrodka Warszawskiego ”. Medycyna Faktów , T. 15, nr 4(57), grudzień 2022, s. 426-31, doi:10.24292/01.MF.0422.9.