[1]
I. Kurkowska-Jastrzębska, „Rola lakozamidu i lewetyracetamu w leczeniu padaczki ”, J EBM, t. 16, nr 2(59), s. 170-174, cze. 2023.