[1]
R. Rupiński, „Zastosowanie etorykoksybu w chorobach układu ruchu – doświadczenia ośrodka warszawskiego ”, J EBM, t. 15, nr 4(57), s. 426-431, grudz. 2022.