Kurkowska-Jastrzębska, I. (2023) „Rola lakozamidu i lewetyracetamu w leczeniu padaczki ”, Medycyna Faktów , 16(2(59), s. 170-174. doi: 10.24292/01.MF.0223.07.