Rupiński , Robert. 2022. „Zastosowanie Etorykoksybu W Chorobach układu Ruchu – doświadczenia ośrodka Warszawskiego ”. Medycyna Faktów 15 (4(57), 426-31. https://doi.org/10.24292/01.MF.0422.9.