KURKOWSKA-JASTRZĘBSKA, I. Rola lakozamidu i lewetyracetamu w leczeniu padaczki . Medycyna Faktów , v. 16, n. 2(59), p. 170-174, 30 cze. 2023.