RUPIŃSKI , R. Zastosowanie etorykoksybu w chorobach układu ruchu – doświadczenia ośrodka warszawskiego . Medycyna Faktów , v. 15, n. 4(57), p. 426-431, 31 grudz. 2022.