Kurkowska-Jastrzębska, I. (2023). Rola lakozamidu i lewetyracetamu w leczeniu padaczki . Medycyna Faktów , 16(2(59), 170-174. https://doi.org/10.24292/01.MF.0223.07