Sękowska, A. (2023). Drabina analgetyczna WHO jako złoty standard farmakoterapii bólu . Medycyna Faktów , 16(2(59), 132-138. https://doi.org/10.24292/01.MF.0223.01