(1)
Kurkowska-Jastrzębska, I. Rola Lakozamidu I Lewetyracetamu W Leczeniu Padaczki . J EBM 2023, 16, 170-174.