(1)
Sękowska, A. Drabina Analgetyczna WHO Jako złoty Standard Farmakoterapii bólu . J EBM 2023, 16, 132-138.