(1)
Rupiński , R. Zastosowanie Etorykoksybu W Chorobach układu Ruchu – doświadczenia ośrodka Warszawskiego . J EBM 2022, 15, 426-431.