Skuteczność dobesylanu wapnia w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej Artykuł przeglądowy

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ewa Galewicz
Jacek Lewandowski

Abstrakt

Przewlekła niewydolność żylna jest zespołem objawów będących wynikiem długotrwałego poszerzenia naczyń żylnych i związanego z tym wzrostu ciśnienia żylnego. Terapia obejmuje metody zachowawcze, minimalnie inwazyjne, chirurgiczne lub hybrydowe, będące kombinacją ww. metod. Leczenie zachowawcze opiera się na terapii uciskowej i środkach wspomagających, takich jak: fizjoterapia, manualny drenaż limfatyczny i stosowanie flebotoników. Z uwagi na niski odsetek pacjentów akceptujących terapię uciskową leki flebotoniczne odgrywają istotną rolę w niwelowaniu objawów niewydolności żylnej. Dobesylan wapnia należy do grupy leków ochraniających ściany naczyń. Właściwość, która sprawia, że wyróżnia się on w tej grupie, to znaczny wpływ na parametry reologiczne krwi, co czyni go niezwykle cennym preparatem w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej u pacjentów z chorobami współistniejącymi oraz czynnikami powodującymi wzrost lepkości krwi.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Jak cytować
Galewicz, E., & Lewandowski , J. (2023). Skuteczność dobesylanu wapnia w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej . Medycyna Faktów , 16(1(58), 93-98. https://doi.org/10.24292/01.MF.0123.17
Dział
Artykuły

Bibliografia

1. Al Shammeri O, Al Hamdan N, Al-Hothaly B et al. Chronic venous insufficiency: prevalence and efficacy of compression stockings. Int J Health Sci (Qassim). 2014; 8(3): 231-6.
2. Zubilewicz R, Jaroszyński A. Przewlekła choroba żylna. Forum Medycyny Rodzinnej. 2015; 9(5): 400-4.
3. Santler B, Goerge T. Chronic venous insufficiency – a review of pathophysiology, diagnosis, and treatment. JDDG. 2017; 15(5): 538-56.
4. Simka M, Majewski E. The social and economic burden of venous leg ulcers. Focus on the role of micronized purified flavonoid fraction adjuvant therapy. Am J Clin Dermatol. 2003; 4(8): 573-81.
5. Kasperczak J, Ropacka-Lesiak M, Bręborowicz GH. Definicja, podział oraz diagnostyka przewlekłej niewydolności żylnej – część II. Ginekol Pol. 2013; 84: 51-5.
6. Hamdan A. Management of varicose veins and venous insufficiency. JAMA. 2012; 308(24): 2612-21.
7. Youn JY, Lee J. Chronic venous insufficiency and varicose veins of the lower extremities. Korean J Intern Med. 2019; 34(2): 269-83.
8. Chudek J, Ziaja D. Farmakoterapia przewlekłej choroby żylnej w świetle medycyny opartej na faktach. Chirurgia Polska. 2013; 15(1): 58-65.
9. Lesner K, Reich A. Dobezylan wapnia – nowe zastosowania. Forum Dermatologicum. 2016; 2(4): 134-8.
10. Ciapponi A, Laffaire E, Roqué M. Calcium dobesilate for chronic venous insufficiency: A systematic review. Angiology. 2004; 55(2): 147-54.
11. Allain H, Ramelet AA, Polard E et al. Safety of Calcium dobesilate in chronic venous disease, diabetic retinopathy and haemorrhoids. Drug Safety. 2004; 27(9): 649-60.
12. Ramelet AA. Venoactive drugs. In: Goldman MP, Guex JJ, Weiss RA. Sclerotherapy: treatment of varicose and telangiectatic leg veins. 5th ed. Elsevier Saunders, Philadelphia, PA 2011: 369-77.
13. Kaur C, Sarkar R, Kanwar AJ et al. An open trial of calcium dobesilate in patients with venous ulcers and stasis dermatitis. Int J Dermatol. 2003; 42: 147-52.
14. Rabe E, Jaeger KA, Bulitta M et al. Calcium dobesilate in patients suffering from chronic venous insufficiency: a double-blind, placebo-controlled, clinical trial. Phlebology. 2011; 26: 162-8.
15. Chudek J. Raport końcowy z badania obserwacyjnego, wieloośrodkowego, w rozumieniu przepisów art. 37 al. Prawo farmaceutyczne: Ocena skuteczności stosowania produktu leczniczego Dobenox Forte® u pacjentów z objawami przewlekłej niewydolności krążenia żylnego, żylakami kończyn dolnych i żylakami odbytu (Has/Dob/2016/006). 2017.
16. Költringer P, Eber O, Rothlauer W. Calcium dobesilate and its effects on hemorheology and microcirculation. Int J Clin Pharmacol Ther Toxicol. 1988; 26(10): 500-2.
17. Dobenox Forte. Charakterystyka produktu leczniczego.
18. Garbe E. Non-chemotherapy drug-induced agranulocytosis. Expert Opin Drug Saf. 2007; 6(3): 323-35.
19. Rajzer M, Palka I, Kawecka-Jaszcz K. Znaczenie zjawiska lepkości krwi w patogenezie nadciśnienia tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze. 2007; 11(1): 1-11.
20. Cekirdekci EI, Bugan B. Whole blood viscosity in microvascular angina and coronary artery disease: significance and utility. Rev Port Cardiol (Engl Ed). 2020; 39(1): 17-23.
21. Lowe GD, Drummond MM, Forbes CD et al. Increased blood viscosity in young women using oral contraceptives. Am J Obstet Gynecol. 1980; 137(7): 840-2.
22. Guiraudou M, Varlet-Marie E, Raynaud de Mauverger E et al. Obesity-related increase in whole blood viscosity includes different profiles according to fat localization. Clin Hemorheol Microcirc. 2013; 55(1): 63-73.
23. Carallo C, Irace C, De Franceschi MS et al. The effect of aging on blood and plasma viscosity. An 11.6 years follow-up study. Clin Hemorheol Microcirc. 2011; 47(1): 67-74.
24. Bonithon-Kopp C, Scarabin PY, Malmejac A. Menopause-related change in plasma viscosity. Clin Hemorheol Microcirc. 2016; 8(34): 525-31.