Alergoprofil https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil <p>Kwartalnik „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” (skrót: „Alergoprofil”) to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu alergologii, immunologii i aerobiologii medycznej. Magazyn znajduje się na liście czasopism punktowanych polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.<br><br><strong><span lang="en-GB">e-ISSN: </span></strong><span lang="en-GB">2544-5111</span><strong><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DOI: </span></strong><span lang="en-GB">10.24292/01.AP <br><br></span><strong><span lang="en-GB">Indekowane przez: </span></strong><span lang="en-GB">Ministerstwo Edukacji i Nauki: 20 punktów<br></span><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Google Scholar</span></p> Medical Education sp. z o.o. pl-PL Alergoprofil 2544-5111 <p><strong>Copyright: © Medical Education sp. z o.o.</strong> This is an Open Access article distributed under the terms of the Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0). License (<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/</a>), allowing third parties to copy and redistribute the material in any medium or format and to remix, transform, and build upon the material, provided the original work is properly cited and states its license.</p> <p><em>Address reprint requests to: Medical Education, Marcin Kuźma (<a href="mailto:marcin.kuzma@mededu.pl">marcin.kuzma@mededu.pl</a>)</em></p> Chory z zapaleniem zatok przynosowych w praktyce lekarza rodzinnego https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/3059 <p>Leczenie ostrego powirusowego zapalenia zatok przynosowych, ostrego bakteryjnego zapalenia zatok przynosowych, przewlekłego zapalenia zatok przynosowych i przewlekłego zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa opiera się na terapii przeciwzapalnej z użyciem donosowych glikokortykosteroidów oraz płukaniu jam nosa roztworem 0,9% NaCl. Glikokortykosteroidoterapia donosowa w leczeniu zapalenia zatok przynosowych jest skuteczna, co potwierdziły wyniki licznych badań, i bezpieczna, zmniejsza objawy związane z chorobą oraz poprawia jakość życia. Wpływ tego rodzaju leczenia na redukcję objawów jest większy w przypadku zapalenia zatok przynosowych z polipami niż w przypadku zapalenia bez polipów. Udowodniono, że glikokortykosteroidoterapia donosowa zmniejsza polipy nosa oraz sprzyja zapobieganiu ich nawrotom po endoskopowych operacjach zatok.<br>Artykuł prezentuje aktualny stan wiedzy na temat diagnostyki i leczenia zapaleń zatok przynosowych i został przygotowany z myślą o wykorzystaniu w praktyce lekarzy rodzinnych i nielaryngologów oraz przez farmaceutów.</p> Piotr Rapiejko Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ 2024-02-29 2024-02-29 20 1 3 7 10.24292/01.AP.201290224 Propionian flutykazonu w terapii chorób dolnych dróg oddechowych https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/3060 <p>Propionian flutykazonu należy do podstawowych leków przeciwzapalnych stosowanych w astmie, przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc i innych chorobach dróg oddechowych. Jest podawany w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami (LABA, LABA/LAMA lub SABA). Flutykazon ma najmniejszą dostępność biologiczną ze wszystkich glikokortykosteroidów stosowanych miejscowo, charakteryzuje się wysoką lipofilnością i w 99% podlega efektowi pierwszego przejścia. Flutykazon poprawia czynność płuc poprzez zmniejszanie nasilenia objawów choroby, nadreaktywności oskrzeli oraz częstości i ciężkości zaostrzeń, podwyższa również jakość życia pacjentów z chorobami obturacyjnymi, a najnowsze badania wskazują na jego skuteczność w terapii nadreaktywności poinfekcyjnej.</p> Maciej Kupczyk Copyright (c) 2024-03-30 2024-03-30 20 1 8 12 10.24292/01.AP.201300324 Czy pamiętasz o azelastynie? https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/3061 <p>Najczęstszą chorobą alergiczną oczu jest alergiczne zapalenie spojówek. Dotyka ono ok. 20% populacji. Stanowi efekt reakcji nadwrażliwości na alergeny powietrznopochodne, pyłki, sierść zwierząt, grzyby (w tym pleśnie). Jest często niedodiagnozowanym i nie do końca dobrze leczonym schorzeniem. Duża powierzchnia spojówki z obfitym unaczynieniem oraz dużą koncentracją komórek tucznych powoduje, że alergiczne zapalenie spojówek jest szczególnie dokuczliwą postacią alergii. Obecnie złotym standardem leczenia alergii oczu są leki o podwójnym mechanizmie działania: przeciwhistaminowym i stabilizującym komórki tuczne, takie jak azelastyna.</p> Anna Groblewska Copyright (c) 2024-03-22 2024-03-22 20 1 13 16 10.24292/01.AP.201220324