https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/issue/feed Alergoprofil 2022-09-07T10:16:24+02:00 Marcin Kuzma marcin@journalsmededu.pl Open Journal Systems <p>Kwartalnik „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” (skrót: „Alergoprofil”) to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu alergologii, immunologii i jatropalinologii (palinologii medycznej). Magazyn znajduje się na liście czasopism punktowanych polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.<br><br><strong><span lang="en-GB">e-ISSN: </span></strong><span lang="en-GB">2544-5111</span><strong><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DOI: </span></strong><span lang="en-GB">10.24292/01.AP <br><br></span><strong><span lang="en-GB">Indekowane przez: </span></strong><span lang="en-GB">Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego: 20 punktów<br></span><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Google Scholar</span></p> https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1798 O lekach oryginalnych i generycznych raz jeszcze 2022-09-02T16:11:37+02:00 Przemysław Talik przemyslaw.talik@uj.edu.pl <p>Pojęcie „substytucji generycznej” ma swoje stałe miejsce w światowej dyskusji środowisk lekarzy i farmaceutów, jak też producentów. Może o tym świadczyć liczba publikacji dostępnych w światowych bazach naukowych o profilu medycznym. Także na łamach polskich periodyków trwają dyskusje, gdzie merytoryczne, bardzo interesujące i wyważone opinie prezentują różne medyczne ośrodki uniwersyteckie. W jednej z publikacji znalazły się wyniki ankiety wskazujące, że 57% lekarzy zna i rozumie pojęcie „substytucja generyczna”, 41% zaś go nie zna bądź nie rozumie. Ta ciekawa obserwacja zachęciła do podjęcia próby wyjaśnienia powyższych pojęć w skierowanym do środowiska lekarzy tekście.</p> 2022-05-26T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Medical Education sp. z o.o. https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1801 Szczepienie przeciw COVID-19 przy podejrzeniu anafilaksji po pierwszej dawce szczepionki 2022-09-02T16:11:09+02:00 Liwia Starczewska-Dymek liwiasd@gmail.com Łukasz Moos lukasz.moos@uni.opole.pl Zenon Brzoza zenon.brzoza@uni.opole.pl <p>Wraz z rosnącą liczbą wykonanych szczepień przeciwko COVID-19 (p/COVID-19) wzrasta także liczba zgłaszanych reakcji o różnym obrazie klinicznym po podaniu szczepionki. Mimo że reakcje te występują stosunkowo rzadko i nie zawsze mają charakter alergiczny, to budzą lęk. Szczególnie pacjenci, którzy doznali działań niepożądanych szczepienia, często nie są kwalifikowani do podania kolejnych dawek tym samym preparatem. Rozpoznanie ciężkiej reakcji anafilaktycznej po podaniu szczepionki mRNA i/lub uczulenie na jej składniki są przeciwwskazaniami do szczepienia preparatem mRNA p/COVID-19.</p> <p>Prezentowany przypadek pacjentki przedstawia problem prawidłowej kwalifikacji reakcji, które miały miejsce podczas szczepienia preparatem mRNA Comirnaty (Pfizer/BioNTech), i późniejszej diagnostyki alergologicznej.</p> 2022-06-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Medical Education sp. z o.o. https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1947 Flutykazon – lek kontrolujący w astmie i POChP 2022-09-01T16:04:52+02:00 Adam J. Sybilski aa@mededu.pl <p>Astma jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych charakteryzującą się zmiennym ograniczeniem przepływu powietrza i nadreaktywnością dróg oddechowych. Zapalenie występuje także w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), jednak dominujące typy komórek zapalnych i główne miejsce anatomiczne zmiany są inne niż te występujące w astmie. Patofizjologia obu chorób determinuje podejście terapeutyczne. Od lat podstawowym lekiem w leczeniu i kontrolowaniu (bez objawów, brak wpływu choroby na jakość życia) astmy i POChP są glikokortykosteroidy (GKS). Najlepszą, najskuteczniejszą i powodującą znikome działania niepożądane metodą podawania GKS jest droga wziewna. Inhalacje są aplikacją leku z wyboru. Wziewne GKS (wGKS) są podstawowymi lekami w leczeniu podtrzymującym i ratunkowym astmy, niezależnie od stadium zaawansowania choroby, nawet w astmie epizodycznej. W terapii POChP są lekiami wspomagającymi podstawowe leczenie rozszerzające oskrzela. Propionian flutykazonu jest przeciwzapalnym wGKS o wysokiej skuteczności oraz udowodnionym w wielu badaniach znakomitym bezpieczeństwie i znikomej liczbie działań niepożądanych. Jednym z typów inhalatorów są inhalatory ciśnieniowe (pMDI). Obecnie wszystkie inhalatory pMDI posiadają nośnik hydrofluoroalkanowy (HFA). Do zalet pMDI należą: poręczny rozmiar, prostota w użyciu oraz cena. Zasadnicze znaczenie dla skuteczności leczenia astmy i POChP ma prawidłowa technika inhalacji leków. Zawsze należy instruować i kontrolować pacjentów w zakresie poprawności przyjmowania leków, zwłaszcza technik inhalacyjnych.</p> 2022-05-17T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1908 Hazel pollen in the air of selected Polish cities in 2022 2022-09-07T10:16:24+02:00 Joanna Rapiejko alipiec@wum.edu.pl Małgorzata Malkiewicz alipiec@wum.edu.pl Małgorzata Puc alipiec@wum.edu.pl Agata Konarska alipiec@wum.edu.pl Monika Ziemianin alipiec@wum.edu.pl Joanna Ślusarczyk alipiec@wum.edu.pl Dariusz Jurkiewicz alipiec@wum.edu.pl Grzegorz Siergiejko alipiec@wum.edu.pl Kazimiera Chłopek alipiec@wum.edu.pl Agnieszka Lipiec alipiec@wum.edu.pl <p>Hazel is an important source of tree pollen allergens, which are responsible for inhalant allergy symptoms in early spring. The aim of the study was to compare Corylus pollen season in 2022 in 12 cities located in different regions of Poland: Bialystok, Bydgoszcz, Cracow, Kielce, Lublin, Olsztyn, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, Wroclaw and Zielona Gora. The measurements were conducted using a Burkard- type volumetric sampler, operating in continuous volumetric mode. The following parameters were analyzed: pollen season duration, peak value and peak date, seasonal pollen integral and number of days with concentration exceeding the threshold values triggering allergy symptoms in sensitized individuals. The hazel pollen season in 2022 began in January and the first decade of February. The earliest it began in the western regions, and the latest in eastern Poland. In most cities, maximum daily pollen concentrations were registered between February 5<sup>th</sup> and 24<sup>th</sup>. The 2022 hazel pollen season, compared to the 2021 season, was characterized by higher maximum daily pollen concentrations, higher seasonal pollen integrals (SPI) and higher number of days exceeding the threshold value for triggering allergy symptoms in most of the analyzed cities. The highest peak was recorded in Lublin (290 grains/m<sup>3</sup>) and the highest annual sum (SPI) in Cracow (2071). In 2022 the highest risk of allergy symptoms to hazel pollen allergens in sensitized individuals was found in Lublin, Cracow, Kielce and Sosnowiec.</p> 2022-06-29T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Medical Education sp. z o.o. https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1906 Alnus pollen grains in the atmospheric air in Poland in 2022 2022-09-02T16:10:56+02:00 Krystyna Piotrowska-Weryszko krystyna.piotrowska@up.lublin.pl Elżbieta Weryszko-Chmielewska elaweryszko@wp.pl Małgorzata Puc malgorzata.puc@usz.edu.pl Monika Ziemianin monika.wandas@uj.edu.pl Anna Kopacz-Bednarska anna.kopacz@ujk.edu.pl Joanna Rapiejko asia.rapiejko@gmail.com Kazimiera Chłopek kazimiera.chlopek@us.edu.pl Małgorzata Malkiewicz malgorzata.malkiewicz@uwr.edu.pl Grzegorz Siergiejko grzegorz.siergiejko@umb.edu.pl Dariusz Jurkiewicz djurkiewicz@lekarz.net Agnieszka Lipiec alipiec@wum.edu.pl <p>In addition to hazel pollen, alder pollen causes allergy symptoms in subjects suffering from early spring allergies. The study consisted in the analysis of the concentration of Alnus pollen in the air of 12 Polish cities: Bialystok, Bydgoszcz, Cracow, Kielce, Lublin, Olsztyn, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, Wroclaw, and Zielona Gora. The research was carried out in 2022. The volumetric method and Burkard or Lanzoni samplers were used. The pollen season was determined with the 95% method. The onset of the season was recorded earlier in the west of Poland than in the east of the country, i.e. between January 30th and February 18<sup>th</sup>. The season ended between March 23<sup>rd</sup> and April 3<sup>rd</sup>. The maximum alder pollen concentrations were determined in between February 14<sup>th</sup> and March 16<sup>th</sup>. The highest concentrations of alder pollen were detected in Kielce and Piotrkow Trybunalski, while the lowest values were recorded in Bialystok and Szczecin.</p> 2022-06-30T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2022 Medical Education sp. z o.o.