https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/issue/feed Alergoprofil 2021-01-25T16:17:10+01:00 Marcin Kuzma marcin@journalsmededu.pl Open Journal Systems <p>Kwartalnik „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” (skrót: „Alergoprofil”) to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu alergologii, immunologii i jatropalinologii (palinologii medycznej). Magazyn znajduje się na liście czasopism punktowanych polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.<br><br><strong><span lang="en-GB">e-ISSN: </span></strong><span lang="en-GB">2544-5111</span><strong><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DOI: </span></strong><span lang="en-GB">10.24292/01.AP <br><br></span><strong><span lang="en-GB">Indekowane przez: </span></strong><span lang="en-GB">Ministerstwo Nauki Szkolnictwa Wyższego: 20 punktów<br></span><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Google Scholar</span></p> https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1061 Anafilaksja indukowana pszenicą zależna od wysiłku fizycznego u pacjentki z alergią krzyżową – opis przypadku 2021-01-25T16:13:40+01:00 Marta Tykwińska tykwinska@gmail.com Natalia Ukleja-Sokołowska ntsia@go2.pl Robert Zacniewski robertzacniewski@gmail.com Katarzyna Napiórkowska - Baran k_napiorko@poczta.fm Zbigniew Bartuzi zbartuzi@cm.umk.pl <p>Alergia pokarmowa w krajach rozwiniętych stanowi coraz większy problem. Diagnostyka przypadków nadwrażliwości na pokarm u osób dorosłych jest trudna ze względu na niejednokrotnie występujące nietypowe objawy oraz współwystępowanie uczulenia na wiele alergenów. Należy pamiętać o możliwości udziału kofaktorów, które wzmacniają przebieg reakcji alergicznych. Do najczęstszych kofaktorów zaliczamy wysiłek fizyczny, alkohol, estrogeny i niektóre leki, takie jak: niesteroidowe leki przeciwzapalne, inhibitory konwertazy angiotensyny, β-blokery. Anafilaksja indukowana pszenicą zależna od wysiłku fizycznego występuje rzadko, stanowi reakcję zagrażającą życiu spowodowaną pszenicą z towarzyszącym kofaktorem. Głównym alergenem jest białko pszenicy ω-5-gliadyna. Przedstawiamy ciekawy przypadek pacjentki, u której rozpoznano anafilaksję zależną od pszenicy indukowaną wysiłkiem fizycznym oraz zespół alergii jamy ustnej wynikający z alergii krzyżowej.</p> 2020-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Medical Education https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1109 Yew and juniper pollen season in selected cities of Poland in 2020 2021-01-25T16:13:29+01:00 Katarzyna Dąbrowska-Zapart katarzyna.dabrowska-zapart@us.edu.pl Kazimiera Chłopek me@me.pl Małgorzata Puc me@me.pl Małgorzata Malkiewicz me@me.pl Agata Konarska me@me.pl Anna Rapiejko me@me.pl Kornel Szczygielski me@me.pl Monika Ziemianin me@me.pl Grzegorz Siergiejko me@me.pl Agnieszka Lipiec me@me.pl <p style="margin: 0cm; text-align: justify; line-height: 150%;">The study compares the yew and juniper pollen seasons in Bialystok, Bydgoszcz, Cracow, Lublin, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, and Wroclaw in 2020. The investigations were conducted using the volumetric method. The yew and juniper season started in all measurement sites between February 2<sup>nd</sup> (Szczecin) and March 2<sup>nd</sup> (Lublin). The peak values of seasonal pollen count occurred between February 23<sup>rd</sup> (in Szczecin) and March 28<sup>th</sup>. The highest daily pollen count was recorded in Lublin (867 grains/m<sup>3</sup>) and the lowest pollen count in Bialystok (45 grains/m3). The highest annual totals were recorded in Lublin and Wroclaw. Most days, with a concentration equal to or above 50 grains/m<sup>3</sup>, causing symptoms in allergic patients were recorded in Lublin and Warsaw.</p> 2020-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Medical Education sp. z o.o. https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1110 Oak pollen concentration in the air of selected Polish cities in 2020 2021-01-25T16:13:27+01:00 Anna Rapiejko ania.rapiejko@gmail.com Małgorzata Malkiewicz alipiec@wum.edu.pl Monika Ziemianin alipiec@wum.edu.pl Aneta Sulborska alipiec@wum.edu.pl Kazimiera Chłopek alipiec@wum.edu.pl Grzegorz Siergiejko alipiec@wum.edu.pl Ewa Kalinowska alipiec@wum.edu.pl Tomasz Wolski alipiec@wum.edu.pl Kornel Szczygielski alipiec@wum.edu.pl Agnieszka Lipiec alipiec@wum.edu.pl <p>The study aims to compare the oak pollen season in selected Polish cities: Bialystok, Bydgoszcz, Cracow, Katowice, Piotrkow Trybunalski, Lublin, Olsztyn, Opole, Szczecin, Warsaw, and Wroclaw in 2020. Measurements were made using the volumetric method, with a Hirst-type sampler. Oak pollen season, defined as the period with 98% of the annual total catch, started between April 14<sup>th</sup> (in Opole) and April 25<sup>th</sup> (in Lublin). The season ended on June 1st at the latest; in Sosnowiec, Bydgoszcz, Olsztyn, and Bialystok. It lasted from 30 to 47 days (37 days on average). The maximum daily oak pollen concentrations were observed between April 24<sup>th</sup> and May 11<sup>th</sup>. The highest annual sum of oak pollen grains (SPI) was recorded in Lublin, while the lowest in Bialystok. The highest concentrations of 596 oak pollen grains/m<sup>3</sup> were noted in Lublin on April 28<sup>th</sup>. The longest exposure to high concentrations of oak pollen (&gt; 91 grains/m<sup>3</sup>), lasting 12–13 days, was recorded in Lublin, Opole, and Wroclaw.</p> 2020-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Medical Education sp. z o.o. https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1096 Analysis of the concentration of Tilia sp. pollen in selected Polish cities in 2020 2021-01-25T16:13:37+01:00 Aneta Sulborska mededu@mededu.pl Krystyna Piotrowska-Weryszko krystyna.piotrowska@up.lublin.pl Elżbieta Weryszko-Chmielewska mededu@mededu.pl Agnieszka Lipiec mededu@medeeu.pl Grzegorz Siergiejko med@mededu.pl Monika Ziemianin df@medeu.pl Katarzyna Dąbrowska-Zapart df@med.pl Ewa Kalinowska dwd@med.pl Dariusz Jurkiewicz dd@me.pl Małgorzata Puc sd@med.pl Piotr Rapiejko dd@me.pl <p>With their numerous natural and functional values, lime trees are recommended for planting in urban greenery. However, the allergenic properties of lime pollen should be taken into account. The aim of the study was to analyze the concentration of airborne lime pollen and the course of pollen seasons in this taxon in 10 cities in Poland in 2020. The aerobiological analyses were carried out in Bialystok, Bydgoszcz, Cracow, Lublin, Olsztyn, Opole, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, and Warsaw.</p> <p>The investigations were conducted with the volumetric method using Burkard or Lanzoni pollen samplers. The 98% method was employed to determine the length of the pollen season. The earliest onset of the lime pollen season was recorded in Opole and Warsaw (June 14th), and the latest date was noted in Sosnowiec (June 23rd). The maximum lime pollen concentrations were reported between July 1st and July 6th in most cities and on June 24th only in Lublin and Opole. The highest annual pollen sums were recorded in Lublin (738), similar to those reported in 2018 and 2019, whereas the lowest values were noted in Bialystok (20), Sosnowiec (145), and Olsztyn (149). The annual sums of lime pollen in the other measurement sites located in the different regions of Poland were in the range of 180–308.</p> <p>In the discussion, the results from 2020 for Lublin are compared with data from the previous 19 years collected in this city. The data suggest that the increase in the airborne lime pollen concentration recorded in Lublin in recent years may be associated with climate change.</p> 2020-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Medical Education sp. z o.o. https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1104 Comparison of Artemisia L. pollen concentrations and risk of development of allergy symptoms in different regions of Poland in 2020 2021-01-25T16:13:31+01:00 Krystyna Piotrowska-Weryszko dd@me.pl Elżbieta Weryszko-Chmielewska dd@me.pl Aneta Sulborska aneta.sulborska@up.lublin.pl Agata Konarska dd@me.pl Agnieszka Lipiec ss@me.pl Małgorzata Puc ss@me.pl Małgorzata Malkiewicz dd@me.pl Katarzyna Dąbrowska-Zapart dd@me.pl Ewa Kalinowska dd@me.pl Kornel Szczygielski dd@me.pl Monika Ziemianin dd@me.pl Grzegorz Siergiejko dd@me.pl Piotr Rapiejko piotr@rapiejko.pl <p>In Central Europe, mugwort pollen is a frequent cause of pollen allergy. Poland is one of the countries with the highest airborne concentrations of pollen of this taxon. Due to its high allergenic potential, Artemisia pollen may pose a significant threat to&nbsp; sensitive subjects during summer months. Plants from this genus often grow in urban and suburban areas.</p> <p>The aim of the study was to compare mugwort pollen seasons and concentrations of airborne pollen of these plants in 12 cities located in different regions of Poland: Bialystok, Bydgoszcz, Cracow, Lublin, Olsztyn, Opole, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, Wroclaw, and Zielona Gora. The investigations were carried out with the volumetric method using a Hirst-type pollen sampler (Lanzoni or Burkard) operating on a 24-hour basis. The duration of the pollen season was determined with the 98% method. The earliest onset of the mugwort pollen season was noted in Opole (July 12<sup>th</sup>), and the latest beginning was recorded in Cracow and Sosnowiec (July 23<sup>rd</sup>). The maximum pollen concentrations were reported on August 7<sup>th</sup> and 8<sup>th</sup> in Lublin (177 grains/m<sup>3</sup>) and Wroclaw (100 grains/m<sup>3</sup>). In all the cities, peak days were recorded on the first 10 days of August. The maximum pollen concentrations in the other cities were in the range of 18–89 grains/m<sup>3</sup>. The highest annual pollen sum was recorded in Lublin (1423) and Wroclaw (1050). These values coincided with the highest pollen concentrations determined in these cities.</p> <p>The annual Artemisia pollen sums in 2020 did not have the highest values in comparison with other years in these cities. The average annual pollen sum in the five-year period of 2001–2005 was estimated at 2065 in Lublin and 1662 in Wroclaw. Therefore, it can be concluded that the risk of mugwort pollen allergy in the pollen season 2020 was lower than in some previous years.</p> 2020-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Medical Education sp. z o.o. https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1097 Concentration of pollen of Chenopodiaceae/Amaranthaceae plants in the air of selected Polish cities in 2020 2021-01-25T16:17:10+01:00 Krystyna Piotrowska-Weryszko dd@me.pl Elżbieta Weryszko-Chmielewska dd@me.pl Aneta Sulborska aneta.sulborska@up.lublin.pl Małgorzata Puc dd@me.pl Małgorzata Malkiewicz dd@me.pl Zenon Siergiejko dd@kk.pl Katarzyna Dąbrowska-Zapart dd@oo.pl Monika Ziemianin dd@pp.pl Anna Rapiejko dd@pp.pl Andrzej Wieczorkiewicz tt@oo.pl Dariusz Jurkiewicz dd@me.pl Ewa Kalinowska dj@me.pl Agnieszka Lipiec dd@me.pl <p>Various concentrations of <em>Chenopodiaceae</em>/<em>Amaranthaceae</em> pollen are detected in the air of many regions of Europe. The highest content of pollen produced by the taxon is reported in southern Europe and in other countries with a warm climate and low precipitation sums. The study was focused on characterization of the Chenopodiaceae/Amaranthaceae pollen season in 11 Polish cities: Bialystok, Bydgoszcz, Cracow, Lublin, Olsztyn, Piotrkow Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw, Wroclaw, and Zielona Gora in 2020. The volumetric method based on the use of the Lanzoni or Burkard pollen sampler was employed in the study. In 2020, the pollen season in the analyzed plant family began in the second half of June and ended during the first ten days of October. The earliest pollen season onset was recorded in Lublin (June 13<sup>th</sup>) and Szczecin (June 14<sup>th</sup>), whereas the latest beginning was noted in Wroclaw (July 5<sup>th</sup>). The earliest and latest end of the pollen season was recorded in Bialystok (September 6<sup>th</sup>) and in Olszyn (October 5<sup>th</sup>), respectively. In terms of length, the season was characterized by the shortest duration in Wroclaw (70 days) and the longest duration in Olsztyn (106 days). In most of the analyzed cities, maximum pollen concentrations were detected in the second half of August, and the highest values were recorded in Zielona Gora and Sosnowiec. Compared to 2019 and 2018, relatively low sums of the annual concentrations of <em>Chenopodiaceae</em>/<em>Amaranthaceae</em> pollen grains, i.e. in the range of 35–231, were recorded in Poland in 2020. The highest values of this parameter were reported in Olsztyn (231) and Lublin (230), whereas the lowest value was noted in Bialystok (35). The relatively low maximum concentrations of <em>Chenopodiaceae</em>/<em>Amaranthaceae</em> pollen recorded during the study year indicate a low risk of development of allergy symptoms induced by the presence of pollen of this taxon in the air.</p> 2020-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Medical Education sp. z o.o. https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/1127 Astma w okresie infekcji, ze szczególnym uwzględnieniem pandemii COVID-19 2021-01-25T16:13:42+01:00 Michał Pirożyński dd@me.pl <p>Od prawie roku żyjemy w warunkach pandemii COVID-19. W listopadzie 2019 r. w Wuhan (Chiny) u coraz większej liczby chorych stwierdzono przypadki ciężkiego śródmiąższowego zapalenia płuc. Czynnikiem etiologicznym okazał się dotychczas niespotykany koronawirus. Nowy wirus, określony mianem SARS-CoV-2, jest blisko spokrewniony z ß-koronawirusem występującym u nietoperzy. Pierwsze doniesienia o nowym schorzeniu zwróciły uwagę na jego podobny przebieg kliniczny do występujących wcześniej chorób wywołanych wirusami SARS w Chinach oraz MERS na Bliskim Wschodzie. Czynnikiem etiologicznym okazały się wówczas wirusy SARS-CoV oraz MERS-CoV. Człowiek nie posiada naturalnej odporności przeciwko tym nowo odkrytym wirusom. Z chwilą, kiedy wirus przeszedł ze swojego naturalnego środowiska (zwierząt) na człowieka, szybkość transmisji zakażenia uległa przyspieszeniu. Do zakażenia najczęściej dochodzi w ciasnych, zamkniętych, źle wentylowanych pomieszczeniach, będących skupiskami dużych grup ludzi. Z wydychanym aerozolem powstałym w drogach oddechowych zakażonego (kichanie, mówienie, śpiew, śmiech, kaszel) wirus przedostaje się do dróg oddechowych kolejnych osób. To spostrzeżenie pozwoliło opracować metody ograniczające kolejne zakażenia do minimum. Pandemia COVID-19 wywołała wiele pytań dotyczących leczenia chorych na astmę i przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) oraz konieczności modyfikacji ich terapii. W związku z podobieństwem objawów pojawiły się pytania o rozpoznanie i odróżnienie COVID-19 od astmy i POChP. Nie jest jasne, czy chorzy na astmę/POChP są narażeni na zwiększone ryzyko zakażenia się SARS-CoV-2. Nie wykazano w dotychczasowych analizach, by choroby alergiczne, astma czy POChP były czynnikami rozwoju infekcji wywołanej przez SARS-CoV-2. Gwałtowny przebieg zakażenia SARS-CoV-2 oraz wywołany tym zakażeniem zespół burzy cytokinowej (CSS, cytokine storm syndrome), który charakteryzuje się podwyższonymi markerami stanu zapalnego (np. CRP, ferrytyny), a także nabyty niedobór odporności (limfopenia z redukcją komórek T) budzą obawy dotyczące zaostrzeń zapalenia alergicznego w drogach oddechowych. Ponadto zakłócenie kaskady koagulacyjnej w CSS może prowadzić do koagulopatii z podwyższonym poziomem D-dimerów oraz zaburzeniami metabolizmu fibryny (uogólnionej ciężkiej choroby wewnątrznaczyniowej), co jest uwidocznione w analizowanych parametrach hematologicznych chorych na COVID-19. Nasilenie zmian zachodzących w miąższu płuc może być wywołane postępującymi zaburzeniami układu koagulacyjnego oraz zmianami w drobnych naczyniach występujących nie tylko w płucach, ale również w naczyniach nerek, serca i mózgu. Starszy wiek oraz choroby współistniejące u pacjentów z tej grupy wiekowej, czyli: choroby serca, nadciśnienie tętnicze, POChP, astma, cukrzyca i otyłość, to czynniki ryzyka cięższego przebiegu COVID-19. Istnieją jednak kontrowersje dotyczące wpływu astmy oraz POChP na przebieg COVID-19. Obecne zalecenia CDC (Centers for Disease Control and Prevention, USA) wskazują, że pacjenci z umiarkowanym/ciężkim przebiegiem astmy mogą być bardziej narażeni na cięższy przebieg choroby w przypadku zakażenia SARS-CoV-2. Należy pamiętać, że dzieci są najmniej narażone na zakażenie SARS-CoV-2, a to z powodu mniejszej ekspresji receptora ACE-2 oraz TMPRSS2 w drogach oddechowych w porównaniu z dorosłymi. Podstawą terapii kontrolującej w przypadku astmy są wziewne glikokortykosteroidy (wGKS). Glikokortykosteroidy oddziałujące bezpośrednio na nabłonek oddechowy przyczyniają się do zmniejszania reakcji zapalnych poprzez wzrost stężenia cytokin o działaniu przeciwzapalnym. Istotnym elementem w zakażeniu SARS-CoV-2 są receptory ACE-2 obecne na powierzchni komórek nabłonka oddechowego. Tych receptorów jest mniej w przypadku astmy alergicznej, co oznacza, że wirusy SARS-CoV-2 mają mniejszą zdolność łączenia się z tymi komórkami. W badaniach przedklinicznych wykazano również, że niektóre substancje stosowa-ne w leczeniu astmy zmniejszają replikację wirusa SARS-CoV-2 w komórkach nabłonka oddechowego. Wziewne glikokortykosteroidy zmniejszają ciężkość zakażenia SARS-CoV-2 u chorych na POChP. Wykazano również, że leki: glikopironium, formoterol oraz potrójny lek łączony zawierający budezonid, formoterol i glikopironium, hamują replikację koronawirusa oraz zmniejszają syntezę cytokin prozapalnych. Podobne obserwacje poczyniono w przypadku zakażeń rinowirusem. Nie tylko chorzy na astmę, ale również na POChP nie powinni przerywać terapii lekami inhalacyjnymi, zwłaszcza glikokortykosteroidami, w okresie pandemii SARS-CoV-2. W POChP długo działające leki rozszerzające oskrzela (ß-mimetyki: formoterol, salmeterol; cholinolityki: glikopironium, tiotropium) są I linią terapii. W przypadku chorych, u których obserwujemy częste zaostrzenia, dodanie wGKS podczas tych zaostrzeń, a następnie wprowadzenie doustnych glikokortykosteroidów oraz antybiotyków powinno być naturalnym działaniem w przebiegu zakażenia SARS-CoV-2. Stosując leki w nebulizacji, należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. Nie ma wskazań do zamiany nebulizacji na leczenie za pomocą pMDI. U chorych leczonych DPI powinno się stosować inhalatory wielodawkowe, bezpieczniejsze od jednorazowych (kapsułkowych).</p> 2020-11-30T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2020 Medical Education