https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/issue/feed Alergoprofil 2024-02-09T10:04:50+01:00 Marcin Kuzma marcin@journalsmededu.pl Open Journal Systems <p>Kwartalnik „Alergoprofil. Journal of allergens, pollens and spores” (skrót: „Alergoprofil”) to recenzowane czasopismo naukowe publikujące prace z zakresu alergologii, immunologii i aerobiologii medycznej. Magazyn znajduje się na liście czasopism punktowanych polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za publikację artykułu na jego łamach autor otrzymuje 20 punktów. Zachęcamy do zgłaszania: prac oryginalnych, artykułów przeglądowych, opisów przypadków, krótkich komunikatów, listów badawczych, hipotez, raportów konferencyjnych i listów do redakcji. Gwarantujemy szybką publikację. Czasopismo nie pobiera opłat za publikację.<br><br><strong><span lang="en-GB">e-ISSN: </span></strong><span lang="en-GB">2544-5111</span><strong><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; DOI: </span></strong><span lang="en-GB">10.24292/01.AP <br><br></span><strong><span lang="en-GB">Indekowane przez: </span></strong><span lang="en-GB">Ministerstwo Edukacji i Nauki: 20 punktów<br></span><span lang="en-GB">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Google Scholar</span></p> https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/2903 Rak płaskonabłonkowy zatoki szczękowej prawej – objawy alarmujące w przebiegu alergicznego nieżytu nosa 2024-01-02T18:35:53+01:00 Beata Kosarzycka kosarzyckab@gmail.com Piotr Rot prot@wim.mil.pl Rafał Sienicki rsienicki@wim.mil.pl Julia Szczygielska jszczygielska@wim.mil.pl <p>Kichanie, łzawienie z oczu, niedrożność nosa, wodnista wydzielina z nosa to objawy, które są najczęściej rozpoznawane jako alergiczny nieżyt nosa. Zmiana charakteru objawów lub pojawienie się nowych alarmowych oraz brak poprawy po leczeniu zachowawczym sugerują lekarzom skierowanie na pogłębienie diagnostyki. Jama nosowa i zatoki przynosowe mogą być miejscem powstania różnorodnych nowotworów, które często przez wiele lat pozostają nieme klinicznie lub dają niespecyficzne objawy. W konsekwencji chory otrzymuje rozpoznanie końcowe w momencie, kiedy nowotwór jest w wysokim stopniu zaawansowania i z gorszym rokowaniem. W tej pracy naukowej przeanalizujemy literaturę na temat objawów alarmowych u pacjentów z wywiadem alergicznym oraz przedstawimy pacjentkę z alergicznym nieżytem nosa i przewlekłym zapaleniem zatok leczonymi od 10 lat, u której z powodu zaostrzenia objawów przewlekłych wdrożono rozszerzoną diagnostykę i ostatecznie rozpoznano raka płaskonabłonkowego zatoki szczękowej prawej z przerzutami do węzłów chłonnych szyi po stronie prawej</p> 2023-12-29T00:00:00+01:00 Copyright (c) 2023 Medical Education sp. z o.o. https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/2934 Ash pollen season in selected Polish cities in 2023 2024-02-09T10:04:50+01:00 Małgorzata Puc aa@mededu.pl Daniel Kotrych aa@medeu.pl Joanna Ślusarczyk aa@mededu.pl Barbara Majkowska-Wojciechowska aa@mededu.pl Agata Konarska aa@mededu.pl Monika Ziemianin aa@mededu.pl Anna Rapiejko aa@mededu.pl Małgorzata Malkiewicz aa@mededu.pl Dariusz Jurkiewicz aa@mededu.pl Grzegorz Siergiejko aa@mededu.pl Agnieszka Lipiec aa@mededu.pl <p>According to some authors, ash pollen has strong allergenic properties. In Europe the allergenic significance of this pollen has been poorly studied as the amounts of ash pollen in the air are low. However, in Poland we are more and more often observing ash pollen seasons with the total annual pollen sum exceeding 1000 grains. In 2023, it was found in Cracow and Łódź. This study compares the ash pollen seasons in Bialystok, Bydgoszcz, Cracow, Kielce, Piotrkow Trybunalski, Opole, Olsztyn, Szczecin, Lodz, Wroclaw, Zielona Gora, Warsaw and Lublin in 2023. The investigations were carried out using the volumetric method (Hirst type pollen sampler). Seasonal pollen index (SPI) was estimated as the sum of daily average pollen concentrations in the given season. The ash pollination is mainly observed in April. Diagnosis of ash pollen allergy is made difficult due to an overlapping pollination period with Betulaceae and some cross-reactivity with allergens from birch, and even privet and olive. It is not clear whether ash pollen is a primary cause of sensitization or whether it is implicated through cross-sensitization to other pollens. In 2023 the pollen season of ash started first in Kielce and Opole, on the March 11<sup>th</sup> and 13<sup>th</sup>. At the latest, a pollen season ended in Bialystok, on the May 12<sup>th</sup>. The differences of pollen seasons duration were very considerable, from 23 to 57 days. The highest airborne concentration of 530 (!) pollen grains/m<sup>3</sup> was noted in Cracow on the April 3<sup>rd</sup>. The peak values of seasonal pollen count in Polish cities occurred between April 3<sup>rd</sup> and 24<sup>th</sup>, most often between April 17<sup>th</sup> and 24<sup>th</sup>. The highest ash pollen allergen hazard occurred in 2023 in Cracow and Lodz, and was at least 2–3 times higher than in other cities. The highest variability in the analysed seasons was found in the peak value and annual total.</p> 2023-12-31T00:00:00+01:00 Copyright (c) https://journalsmededu.pl/index.php/alergoprofil/article/view/2909 Analysis of Artemisia pollen season in selected cities of Poland in 2022 2024-01-02T18:35:34+01:00 Joanna Rapiejko alipiec@wum.edu.pl Małgorzata Puc alipiec@wum.edu.pl Krystyna Piotrowska-Weryszko alipiec@wum.edu.pl Dorota Myszkowska alipiec@wum.edu.pl Jakub Chodkowski alipiec@wum.edu.pl Małgorzata Malkiewicz alipiec@wum.edu.pl Dariusz Jurkiewicz alipiec@wum.edu.pl Grzegorz Siergiejko alipiec@wum.edu.pl Kazimiera Chłopek alipiec@wum.edu.pl Agnieszka Lipiec alipiec@wum.edu.pl <p><em>Artemisia</em> pollen is an important source of allergens responsible for inhalant allergy symptoms in late summer. The aim of this study was to compare the characteristics of the Artemisia pollen season in 2022 in selected cities located in different regions of Poland: Bialystok, Cracow, Lublin, Olsztyn, Opole, Piotrków Trybunalski, Sosnowiec, Szczecin, Warsaw and Wroclaw. Pollen concentrations were recorded using the volumetric method with a Hirst-type sampler operating in continuous volumetric mode. The beginning of Artemisia pollen season was in the second half of July in all monitored cities, and the end of the season at the latest at the end of the first half of September (14<sup>th</sup> in Piotrkow Trybunalski). The average length of the pollen season, determined with the 98% method, was 45 days. In all cities, maximum daily pollen concentrations were recorded in the first half of August, with Cracow, Lublin, Olsztyn, Sosnowiec and Warsaw in the first decade of the month. The highest daily concentration was recorded in Opole (78 pollen/m<sup>3</sup>), followed by Szczecin (72 pollen/m<sup>3</sup>). The average SPI for the Artemisia season was 486.7. Artemisia pollen production in analyzed cities in 2022 was lower than in years 2018–2020.</p> 2023-12-29T11:43:25+01:00 Copyright (c) 2023 Medical Education sp. z o.o.