[1]
T. R. Sosnowski, A. Emeryk, K. Janeczek, i J. Emeryk-Maksymiuk, „Czy preparaty propionianu flutykazonu z salmeterolem z pMDI są takie same? Doniesienie wstępne ”, Alergoprofil, t. 17, nr 3, s. 39-44, sie. 2021.