SOSNOWSKI , T. R.; EMERYK , A.; JANECZEK , K.; EMERYK-MAKSYMIUK , J. Czy preparaty propionianu flutykazonu z salmeterolem z pMDI są takie same? Doniesienie wstępne . Alergoprofil, v. 17, n. 3, p. 39-44, 30 sie. 2021.