(1)
Sosnowski , T. R.; Emeryk , A.; Janeczek , K.; Emeryk-Maksymiuk , J. Czy Preparaty Propionianu Flutykazonu Z Salmeterolem Z PMDI Są Takie Same? Doniesienie wstępne . Alergoprofil 2021, 17, 39-44.